กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ชาต้าอี้ ชาผู่เอ๋อร์ TAETEA PUER

ชาต้าอี้ ชาผู่เอ๋อร์ TAETEA PUER


ชาต้าอี้ ชาดิบผู่เอ๋อร์ คัดพิเศษ 6 ปี TAETEA : SELECT 6-YEAR OLD RAW PUER TEABAG
ราคา 350.00
33
รหัสสินค้า : 003999
TE-TA-0001 น้ำหนักสุทธิ : 45 กรัม (1.8 กรัม x 25 ซอง)
  Tell a Friend
ชาต้าอี้ ชาสุกผู่เอ๋อร์ คัดพิเศษ 6 ปี TAETEA : SELECT 6-YEAR OLD RIPE PUER TEABAG
ราคา 350.00
33
รหัสสินค้า : 004000
TE-TA-0002 น้ำหนักสุทธิ : 45 กรัม (1.8 กรัม x 25 ซอง)
  Tell a Friend
ชาต้าอี้ ชาดิบผู่เอ๋อร์ แคลสซิค TAETEA : CLASSIC RAW PUER TEABAG
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 004001
TE-TA-0003 น้ำหนักสุทธิ : 45 กรัม (1.8 กรัม x 25 ซอง)
  Tell a Friend
ชาต้าอี้ ชาสุกผู่เอ๋อร์ แคลสซิค TAETEA : CLASSIC RIPE PUER TEABAG
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 004013
TE-TA-0004 น้ำหนักสุทธิ : 45 กรัม (1.8 กรัม x 25 ซอง)
  Tell a Friend
ชาต้าอี้ ชาดิบผู่เอ๋อร์ กลิ่นมะลิ TAETEA : JASMINE RAW PUER TEABAG
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 004014
TE-TA-0008 น้ำหนักสุทธิ : 40 กรัม (1.6 กรัม x 25 ซอง)
  Tell a Friend
ชาต้าอี้ ชาสุกผู่เอ๋อร์ กลิ่นดอกเบญจมาศ TAETEA : CHRYSANTHEMUM RIPE PUER TEABAG
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 004015
TE-TA-0007 น้ำหนักสุทธิ : 45 กรัม (1.8 กรัม x 25 ซอง)
  Tell a Friend
ชาต้าอี้ ชาสุกผู่เอ๋อร์ กลิ่นกุหลาบ TAETEA : ROSE RIPE PUER TEABAG
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 004016
TE-TA-0005 น้ำหนักสุทธิ : 40 กรัม (1.6 กรัม x 25 ซอง)
  Tell a Friend
ชาต้าอี้ ชาสุกผู่เอ๋อร์ กลิ่นเปลือกส้ม TAETEA : TANGERINE PEEL RIPE PUER TEABAG
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 004017
TE-TA-0006 น้ำหนักสุทธิ : 40 กรัม (1.6 กรัม x 25 ซอง)
  Tell a Friend


Total: 8: